Annelies Veerhuis remedial teacher

De basisschool bouwde in meerdere jaren een zorgvuldig leerling dossier op van uw zoon of dochter aan de hand van toetsuitslagen en het Cito LVOS systeem.
Tegenwoordig weegt de score van de Cito Entree toets steeds zwaarder mee voor het advies dat de leerkracht in groep 8 geeft, én als indicator voor toelating op de school naar keuze.
De entreetoets groep 7, wordt afhankelijk per school rond de meivakantie afgenomen.

Veel kinderen (en hun ouders) ervaren de CITO toetsmomenten als een enorme druk. Faalangst en daardoor onderpresteren liggen op de loer.

Ik organiseer instructie- en oefendagen om vaardig te worden in het maken van CITO toetsen: weg met die CITO stress! De kinderen zullen de CITO toetsen met meer zelfvertrouwen maken.

Een goede prestatie op de toets hangt van een groot deel af van een duidelijke instructie met oefeningen die aansluiten bij hetgeen op een CITO toets wordt gevraagd.
Kan ik mijn kind niet zelf laten oefenen met computerprogramma's en oude toetsen?
Dat kan, jazeker, maar een goede uitleg van de basisstof is belangrijk. Door gedegen uitleg te geven van de basisstof en de oplossingstrategieën te bespreken, krijgen de kinderen meer inzicht in probleemaanpak en uiteindelijk succeservaring.
De verworven inzichten en strategieën zullen ze zeker op de middelbare school ook goed kunnen gebruiken.

Instructie- en oefendagen voor de CITO-entreetoets groep 7
Drie dagen in de kerstvakantie van 10.00 tot 15.00 uur
27, 28 en 29 december 2017 inclusief lunch en lesmateriaal      €200,00

Kinderen uit regio Noord zijn ook welkom.
In overleg plannen we bij een minimum aantal aanmeldingen geschikte data.

Klik hier voor Inschrijfformulier CITO trainen
special educational needs
Hofland 53|3641 GB Mijdrecht| 06 26142495| www.anneliesveerhuis.nl