Annelies Veerhuis remedial teacher
•U vraagt telefonisch of per email informatie aan bij Remedial Teaching Annelies Veerhuis
 06-261 424 95    info@anneliesveerhuis.nl

•U wordt uitgenodigd voor een gratis intake gesprek, liefst samen met uw kind. Indien
 nodig zal ik u doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

•Samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend.

•Gesprek met zorgteam van de school, als u dat wenst.

•Begeleiding gaat van start, wekelijks 1 uur.

•Aan de hand van verkregen gegevens en bevindingen wordt na enkele weken een behandelplan
 opgesteld, dit ontvangt u per email.

•U wordt regelmatig per email op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind

•Iedere 3 maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en wordt bekeken wat de vorderingen
 zijn en/of voortgang wenselijk is.