Annelies Veerhuis remedial teacher
    •Een wekelijkse begeleiding €50,00
      50 minuten werken met uw kind 10 minuten administratie

    •Voor alle andere activiteiten geldt een uurtarief van €50,00
      oudergesprekken buiten lestijd, overleg met andere zorgverleners en
      school, telefonisch en per mail toetsing en onderzoek
    •Vijfdaagse Summer School €250,00
      inclusief alle lesmaterialen, drinken en lunches

Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht

Tegemoetkoming in de kosten
Sommige ziektekosten verzekeraars vergoeden de kosten voor remedial teaching
tot een bepaalde hoogte. Soms is het mogelijk vergoeding te krijgen bij uw
werkgever of gemeente. Het is raadzaam dit bij de betreffende instantie na te
vragen. Informatie over aftrek speciale zorgkosten vindt u op de site van
oudervereniging Balans, Balansdigitaal